IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma
Dedert, M.; Blanco-Garcia, A.; Poelman, M. (2015). Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma. IMARES Wageningen Report, C086/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 48 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
    schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water

Authors  Top 
  • Dedert, M., more
  • Blanco-Garcia, A., more
  • Poelman, M., more

Abstract
    In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors