IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Schelpdierwateronderzoek 2013
Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.C.M. (2014). Schelpdierwateronderzoek 2013. IMARES Wageningen Report, C091/14. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 26 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
    schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea

Authors  Top 
  • Poelman, M., more
  • Hoek-van Nieuwenhuizen, M., more
  • van Gool, A.C.M., more

Abstract
    In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors