IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden
Hoffmann, M.; Hoys, M.; Monbaliu, J.; Sas, M. (1996). Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 161 + 77 plates pp.

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 26411 [ OMA ]

Keyword
    Brackish water

Authors  Top 
  • Hoffmann, M., more
  • Hoys, M.
  • Monbaliu, J., more
  • Sas, M., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors