IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek
Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Erosion
  Hydraulic structures > Erosion protection
  In-situ measurements
  Wave overtopping
Author keywords
  Grasbekleding

Project Top | Authors 
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more

Authors  Top 
 • Peeters, P., more
 • de Vos, L.
 • Vandevoorde, B., more
 • Taverniers, E., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Om een idee te krijgen van de erosiebestendigheid bij golfoverslag van de grasmat aan de landszijde van dijken zoals deze in het Sigmagebied voorkomen, werden in de periode eind november tot half december 2010 golfoverslagproeven uitgevoerd op de Durmedijk en ringdijk te Tielrode.

  De bedoeling is de resultaten van de proeven te begrijpen in relatie met de aanwezige vegetatie en dijkopbouw.
  Tot slot worden richtlijnen meegegeven voor ontwerp, beheer en onderhoud die de erosiebestendigheid van de grasmat op het landtalud ten goede moeten komen.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors