IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Statistische analyse van het gebruik van het litoraal door steltlopers in de Westerschelde
Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G. (2015). Statistische analyse van het gebruik van het litoraal door steltlopers in de Westerschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.11358580. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 33 + bijlagen pp.
Part of: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Vanoverbeke, J., more
  • Van Ryckegem, G., more

Abstract
    In 2014 werden in opdracht van RWS twee studies uitgevoerd naar het gebruik van het intergetijdengebied door steltlopers. Eén studie was gericht op de Oosterschelde (Bouwmeester 2015) en de andere op de Westerschelde (Bouwmeester 2014). Deze studies hadden als doelstelling om na te gaan of er aan de hand van een nieuwe methodiek met een (beperkt) aantal tellingen tijdens afgaand/laag water relevante gegevens konden worden verzameld om de bovenvermelde hiaten in de kennis omtrent habitat vereisten voor steltlopers in te vullen. Deze gegevens zijn dus voorhanden, maar er is daarnaast nood aan een goede statistische verwerking die enerzijds het belang van bepaalde habitateigenschappen kan ondersteunen en anderzijds uitspraak kan doen over de benodigde inspanning bij het verzamelen van gegevens om voorspellingen te kunnen doen met voldoende betrouwbaarheid. Dit rapport focust op de gegevens uit de Westerschelde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors