IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen
van Loon, W.; Bakker, I. (2017). Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen. Rijkswaterstaat WVL/Rijkswaterstaat, CIV: Lelystad. 3 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • van Loon, W.
  • Bakker, I.

Abstract
    In dit programma van eisen worden de geupdate specificaties beschreven van Rijkswaterstaat voor de zoute sedimentmonitoring. In deze geupdate methode wordt de chemische sedimentbehandeling achterwege gelaten, waardoor het sediment intact blijft. Dit geeft de meest realistische sedimentinformatie ter vergelijking met biologische indicatoren, met name bodemdieren, en mogelijk ook microplastics.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors