IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vogels van de Voordelta 1975-95
Baptist, H.J.M.; Meininger, P.L. (1996). Vogels van de Voordelta 1975-95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.018. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 903690465X. 134 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Baptist, H.J.M., more
  • Meininger, P.L., more

Abstract
    De Voordelta is van grote betekenis als doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels, en als foerageergebied voor elders in de Deltagebied broedende vogels. Dit rapport presenteerd een samenvatting van de huidige kennis van de vogels van de Voordelta. Door middel van grootschalige vogeltellingen wordt een beeld gegeven van de vogelpopulaties van de Voordelta.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors