IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overwinterende zee-eenden in het Belgische deel van de Noordzee: hoeveel, waar en vooral waarom?
Courtens, W.; Stienen, E.W. M (2012). Overwinterende zee-eenden in het Belgische deel van de Noordzee: hoeveel, waar en vooral waarom? Vogelnieuws 19: 4-11
In: Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 309946 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Courtens, W., more
  • Stienen, E.W. M, more

Abstract
    Al sinds 1967 worden overwinterende zee-eenden (zwarte en grote zee-eend) in het Belgische deel van de Noordzee geteld en dit zowel vanop het land als vanuit de lucht. Tellingen vanuit kleine vliegtuigjes geven een goed beeld van de aantallen en de ruimtelijke verspreiding van de zee-eenden. Sinds 1986 voert het INBO van oktober tot en met maart maandelijks een vliegtuigtelling uit. Vanaf 2010 wordt slechts 1 telling per jaar georganiseerd. Uit deze gegevens blijkt dat de overwinterende zee-eenden in deze periode zowel in aantal als in ruimtelijke verspreiding grote veranderingen vertonen. Zee-eenden voeden zich voornamelijk met schelpdieren en zijn daarin weinig kieskeurig: de talrijkst aanwezige prooi wordt gegeten. Er kan worden verwacht dat veranderingen in het voedselaanbod aan de basis liggen van de vastgestelde verschuivingen. In het kader van het Belspo-project ‘Ecosystem Sensitivity to Invasive Species’ (EnSIS) onderzochten we of er een dergelijke link te vinden is en vooral welke rol de Amerikaanse zwaardschede, een exoot die de voorbije jaren sterk is toegenomen, hierin speelt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors