IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Wild caught methodology
Sys, K. (2012). Wild caught methodology. ILVO: Oostende. 5 pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 311344 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 

Abstract
    ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de?Wild Caught Methodolog?. Deze internationale methode werd in 2007 ontwikkeld door Stichting De Noordzee1, in samenwerking met WWF, Greenpeace en de Marine Conservation Society2 en dit onder begeleiding van de Seafood Choices Alliance3. De methodologie bestaat uit het beantwoorden van een reeks meerkeuzevragen die pijlen naar de ecologische duurzaamheid van een welbepaalde vissoort gevangen in een welbepaald gebied met een welbepaalde visserijtechniek. Deze vragenlijst werd beoordeeld door een internationale, externe commissie van wetenschappers en experts. Per vraag kunnen naargelang het antwoord punten worden gewonnen of verloren. Eenmaal alle vragen zijn beantwoord, worden de behaalde punten opgeteld wat resulteert in een globale eindscore. Deze eindscore bepaalt dan uiteindelijk waar juist op de duurzaamheidsmeetlat de beoordeelde vissoort zich bevindt. Deze duurzaamheidsmeetlat is artificieel opgedeeld in drie verschillende zones: een rode (niet duurzaam), een oranje (matige duurzaamheid) en een groene (duurzaam) zone.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author