IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Watervogels in Nederland in 2016/2017
Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Els, P.; van Kleunen, A.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2019). Watervogels in Nederland in 2016/2017. Sovon-rapport, 2019/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 127 + bijlagen pp.
Part of: Sovon-rapport. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. ISSN 2212-5027, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Hornman, M., more
  • Hustings, F., more
  • Koffijberg, K.
  • van Winden, E.
  • van Els, P.
  • van Kleunen, A.
  • SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep
  • Soldaat, L.

Abstract
    Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2016 tot en met juni 2017. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen- en zwanenpleisterplaatsen (incl. boerenland), periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen, maandelijkse tellingen in selectie van gebieden), de midwintertelling (januari), tellingen van de Noordzee (zowel de kustzone als open zee) en een aantal op specifieke soorten gerichte simultaantellingen op slaapplaatsen. Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland evenals agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen en de kustzone en het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee. Tijdens de midwintertelling worden bovendien vele kleine wateren en andere delen van het agrarisch gebied onderzocht, alsmede vele stadsparken, grachten en kanalen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors