[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overleg flexibel storten - Advies stortstrategie MC6: deelrapport 29. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6
Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten - Advies stortstrategie MC6: deelrapport 29. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_29. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. VIII, 25 + 3 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Literature and desktop study
  Transport > Sediment transport
  Water movements
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Project Top | Authors 
 • O&M Flexibel storten, more

Authors  Top 

Abstract
  In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de vaargeul in de Westerschelde wordt het sediment teruggestort deels in de hoofdgeulen, deels in de nevengeulen en deels langs een aantal plaatranden. Bij de opvolging van deze stortstrategie worden jaarlijks een aantal kwaliteitsparameters getoetst. In macrocel 6 voorziet de vergunning een stortzone in de nevengeul die tot op heden nog niet gebruikt is geweest. Gelet op de reductie in feitelijke stortcapaciteit, stelt zich de vraag of deze stortzone ingezet kan worden voor het terugstorten van onderhoudsspecie.
  Om deze vraag te onderzoeken, wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6. Deze analyse onderzoekt de invloed van de stortstrategie op deze kwaliteitsparameters. Uiteindelijk wordt er een voorstel geformuleerd voor de toekomstige stortstrategie in macrocel 6, rekening houdend met de randvoorwaarden uit de vigerende vergunning.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors