[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen
Plancke, Y.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 25 + 5 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  Sediments
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
  Fresh water
Author keywords
  Numerical modelling

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more

Contact details

Contact: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” wordt binnen thema 7 “Morfologische en ecologische effecten sedimentstrategie” onderzoek uitgevoerd naar de hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal. Binnen dit project wordt naast de dataanalyse ook gebruik gemaakt van numerieke modellen. In dit rapport is onderzoek gebeurd naar de sedimentdynamica van gestorte specie ter hoogte van stortzones in diepe delen van de vaargeul, met name SH41, SH51, diepe put Hansweert en inloop Ossenisse. Met behulp van een numeriek morfologisch model (NeVla) werden scenario’s onderzocht waarbij een vast hoeveelheid sediment gestort werd. In de eerste fase werd de referentie-simulatie (zonder stortingen) vergeleken met de waargenomen morfologische ontwikkelingen in de verschillende stortzones. Vervolgens werd met het model onderzocht hoe en waarheen de gestorte sedimenten zich verplaatsen. Hieruit wordt enerzijds de stabiliteit afgeleid en anderzijds de retourstroom van het sediment naar de drempel van Hansweert.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors