IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [318288]
Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen
Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 51 + 36 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  Sediments
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Brackish water
Author keywords
  Numerical modelling

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van de Agenda voor de Toekomst vindt onderzoek plaats naar de ’Hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal’. In voorliggend rapport wordt een bijdrage geleverd aan de invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde. Daartoe wordt onderzocht wat de verwachte wijzigingen zijn in het sedimenttransport wanneer binnen een bepaalde zone sediment gestort wordt. Deze wijzigingen kunnen gebruikt worden als indicatie voor de verwachte stabiliteit van gestorte specie binnen een bepaald gebied. Hierbij wordt zowel gekeken naar stortvakken in de hoofd- en nevengeul, alsook in het westelijke en oostelijke deel van de Westerschelde. Uit de scenario’s volgt dat er ter hoogte van de gemodelleerde stortzones overal een toename optreedt in de sedimenttransporten, wat erop wijst dat het gestorte sediment zal geërodeerd worden. Daarnaast is er initieel ook een afname van het sedimenttransport te zien in zones rond de storting in de geul waar gestort wordt en zal, door een herverdeling van de debieten in de hoofd- en nevengeul, in de andere geul binnen de macrocel het sedimenttransport initieel toenemen. De interpretatie naar de te verwachte morfologische veranderingen is moeilijk en is afhankelijk van hoe het gestorte sediment zich uiteindelijk verspreidt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors