IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen
Plancke, Y.; Vos, G.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Modelling
  Numerical modelling
  Numerical models
  Sensitivity analysis

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  Ten behoeve van de toekomstige bagger- en stortstrategie is het van belang het gedrag van gestorte specie te kunnen inschatten. Numerieke modellen vormen hierin een belangrijke onderzoekstool, doch op het vlak van morfologie, hebben deze modellen nog steeds aanzienlijke beperking. In dit rapport is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de numerieke modellen voor het simuleren van de sedimentdynamica ter hoogte van stortzones. Hierbij werd de invloed bestudeerd van de stortintensiteit, secondary flow, de sedimenttransport formule en 2D versus 3D.
  Uit deze analyse blijkt dat de invloed van een 3D-model belangrijk is voor de onderzochte stortzones gelegen in de diepe delen van de hoofdgeul (SH51, SH41). De stortintensiteit bleek op de langere termijn weinig effect te hebben. De invloed van de sedimenttransportformule kon, omwille van een verschillende parameterinstelling, niet onderzocht worden.
  Het model vertoont echter ter hoogte van de stortzones in de diepe putten van de vaargeul een te grote stabiliteit ten opzichte van de realiteit. Wanneer dergelijke modellen ingezet worden om concrete beheersvragen te onderzoeken, is het cruciaal dat een validatie op bestaande meetgegevens gebeurt en dat de resultaten kritisch geïnterpreteerd worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors