IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [331481]
Eutrofiëring (D5)
Desmit, X.; Van der Zande, D.; Bonne, W.; De Cauwer, K.; Geneviève, L. (2018). Eutrofiëring (D5), in: Belgische Staat Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. pp. 26-34
In: Belgische Staat (2018). Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. BMM/Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 243 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • De Cauwer, K., more
  • Geneviève, L.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors