IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Integraal Plan Boven-Zeeschelde Veiligheidstoets B- en C-alternatieven: deelrapport 3. Veiligheidstoets C-alternatieven
Coen, L.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Integraal Plan Boven-Zeeschelde Veiligheidstoets B- en C-alternatieven: deelrapport 3. Veiligheidstoets C-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 58 + 8 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Safety
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Belgium, Upper Sea Scheldt
Author keywords
  Sigmaplan

Contact details

Proposer: De Vlaamse Waterweg, more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het project “Zeeschelde en Zuidelijk vak ringvaart. Studie en Technische Ontwerpen. Integraal plan Boven-Zeeschelde” wordt door het WL studiewerk uitgevoerd in opdracht van W&Z Afdeling Zeeschelde. Dit studiewerk wordt uitgevoerd in project 13_131. In aanvulling van project 13_131 wordt door de klant gevraagd de B- en C-alternatieven die in deze studie worden bestudeerd, af te toetsen naar veiligheid. De toetsing van de B-alternatieven werd uitgevoerd in een vorige studie en wordt besproken in (Coen et al., 2017b).
  Voor deze studie wordt gewerkt met het geactualiseerde model van de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Dit model wordt aangepast zodat het de situatie in 2050 voorstelt, met inrichting van de Sigmagebieden zoals opgenomen in het ‘Meest Wenselijk Alternatief’, en aangepaste bathymetrie en topografie.
  Voor de veiligheidstoets worden de alternatieven geanalyseerd op basis van het effect van de ingreep op het maximum waterpeil in de Boven-Zeeschelde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het maximum waterpeil bij storm en het maximum waterpeil bij was.
  In de multicriteria-analyse worden de alternatieven getoetst op: 1) stijging van het maximum waterpeil en het ruimtelijk effect, 2) het effect op de afwatering van de nevengebieden, 3) het effect op de afwatering van de Ringvaart.

  In dit rapport worden de resultaten van de veiligheidstoets besproken voor de C-alternatieven. De verruiming van de waterweg in de C-alternatieven zorgt bijna steeds voor een daling van het maximum waterpeil in de Zeeschelde. Bij de multicriteria-analyse zijn voornamelijk de beschouwde effecten van het C2- en het C3- alternatief positief


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors