IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Numeriek model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: hindcast storm en was februari-maart 2020
Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Numeriek model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: hindcast storm en was februari-maart 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA015_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 67 + 44 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Numeriek model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: hindcast storm en was februari-maart 2020

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]
Author keywords
  1D-numeriek model; Inlet sluices; Zeescheldebekken

Authors  Top 

Abstract
  In de springtijperiode van 10-12 februari 2020 werd tijdens drie opeenvolgende hoogwaters de drempel voor Stormtij Zeescheldebekken overschreden. In de eerste helft van maart 2020 werd een periode met grote neerslaghoeveelheden gevolgd door een springtijperiode van 10-13 maart 2020. In deze periode werd de prewaakdrempel te Antwerpen 7 keer overschreden, met één overschrijding van de drempel voor Stormtij Zeescheldebekken op 12 maart 2020.
  Het 1D-hydrodynamisch model van het Zeescheldebekken werd recent geactualiseerd (International Marine and Dredging Consultants & Waterbouwkundig Laboratorium, 2020). De hindcast heeft tot doel de performantie van het geactualiseerde 1D-model tijdens de periode met springtij en verhoogde bovenafvoer van februari – maart 2020 na te gaan.
  De stormen van februari 2020 en maart 2020 werden nagerekend met het geactualiseerde model van het Zeescheldebekken. Hierbij zijn enkel historische meetreeksen als randvoorwaarde gebruikt. In een tweede simulatie werd de topofactor voor de wind aangepast. Waterpeilen zijn geëvalueerd ter hoogte van de meetposten langs de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren, met behulp van VIMM. Ook in de GOG’s zijn waterpeilen geëvalueerd op basis van meetgegevens van waterpeilmeters. De resultaten van de berekeningen met verschillende windfactoren zijn ook onderling vergeleken. De aanpassing van de topofactor voor de wind van 1.0 naar 0.6 zorgt voor een daling van de maximum waterpeilen langsheen de Zeeschelde en zijrivieren, tijdens de stormen. Een verdere validatie van het Zeescheldemodel voor de topofactor voor de wind wordt aanbevolen.

  In een bijkomende scenarioberekening werd tevens nog het effect van het sluiten van de GGGinwateringssluizen tijdens de storm bekeken.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors