[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde)
Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde). Versie 5.0. WL Rapporten, 14_082_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp. https://dx.doi.org/10.48607/11
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde)

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  In-situ measurements
  Vehicles > Surface craft > Ships
  Waves (water)
  Wind
  Belgium, Zeeschelde, Notelaer
Author keywords
  Intergetijdengebieden

Project Top | Authors 
 • AvdT - Golven in het estuarium, more

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  Eén van de vragen binnen het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” is het belang van golven in het estuarium. Golven kunnen belangrijk zijn wegens hun effect op de hydrodynamische belasting van oevers (en dijken). Deze belasting kan ook morfologische effecten hebben, in de vorm van erosie, op intergetijdegebieden en bijgevolg een invloed hebben op de ecologische rol die deze intergetijdegebieden (zowel platen als schorren) kunnen spelen. Om een inschatting te kunnen maken van deze belasting, zijn veldmetingen noodzakelijk. Binnen het project 14_082: “Golven in het estuarium”, zijn verschillende meetcampagnes voorzien, zowel in de Westerschelde (bij Saeftinghe en bij de Hooge Platen) als in de Zeeschelde (te Appels en bij de Notelaer). Dit rapport beschrijft de metingen uitgevoerd bij de Notelaer, nabij Rupelmonde, in combinatie met de geregistreerde scheepsbewegingen over dezelfde periode.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors