IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Wachtsteiger Ketelplaat: deelrapport 1. Morfologische ontwikkelingen
Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2021). Wachtsteiger Ketelplaat: deelrapport 1. Morfologische ontwikkelingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_002_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/40
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Wachtsteiger Ketelplaat: deelrapport 1. Morfologische ontwikkelingen

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Literature and desktop study
  België, Zeeschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Mooring-piers; Meerpalen

Project Top | Auteurs 
 • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), meer


Auteurs  Top 
 • Plancke, Y., meer
 • De Maerschalck, B., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In dit onderzoek is een analyse uitgevoerd van de recente morfologische ontwikkelingen nabij de wachtsteiger ter hoogte van de Ketelplaat in de Beneden-Zeeschelde. De aanleiding van de analyse is de vastgestelde verondieping opwaarts van de wachtsteiger en de vraag in welke mate deze gerelateerd is aan de aanwezigheid van de wachtsteiger. Een analyse van de morfologie op basis van beschikbare peilingen, zowel op grote schaal als lokaal, toont dat dit gebied ook voor de bouw van de wachtsteiger gekenmerkt werd door sedimentatie en erosie. Sinds de plaatsing van de meerpalen, treedt er echter een sterke erosie op rond deze meerpalen, die deels bijdraagt aan de opwaarts vastgestelde sedimentatie. Een theoretische inschatting werd gemaakt van de te verwachte diepte van de erosiekuil. Hieruit blijkt dat de huidige toestand reeds neigt naar de verwachte diepte, doch dat bijkomende erosie in het opwaartse deel mag verwacht worden. Om de toekomstige ontwikkelingen op te volgen wordt tenslotte een voorstel van monitoring gedaan.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs