IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 3: Analyse van massa- en deeltjesstromen in waterzuiveringsinstallaties
Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 3: Analyse van massa- en deeltjesstromen in waterzuiveringsinstallaties. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 26 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Vercauteren, M., more
  • Semmouri, I., more
  • Van Acker, E., more
  • Pequeur, E., more
  • Van Esch, L.
  • Uljee, I., more
  • Asselman, J., more
  • Janssen, C., more

Abstract
    Dit deelrapport beschrijft de stroming van massa en aantal deeltjes microplastics door een waterzuiveringsinstallatie. Aan de hand van twee casestudies proberen we een zo volledig mogelijk beeld te geven van de beweging en verwijdering van microplastics in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze studie kadert in een allesomvattende studie naar microplastic verontreiniging in Vlaanderen. Dit deelrapport is onlosmakelijk verbonden met het kernrapport getiteld ‘Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater’ dat meer informatie bevat rond de werking en algemene zuivering efficiëntie van een RWZI.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors