[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden
Paelinckx, D.; Devos, K.; Vermeersch, G. (2021). Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4064. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 18 pp.

Additional data:
Part of: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. , more

Available in  Authors 

Authors  Top 

Abstract
    Op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is een Europees Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden aangeduid. In deze gebieden zijn enerzijds alle wilde vogels en hun belangrijkste leefgebieden beschermd en anderzijds zeldzame en bijzondere habitattypen met bijhorende soorten. Er zijn dus zowel vogelrichtlijngebieden als habitatrichtlijngebieden. De ecologische informatie over deze gebieden en hun beschermde soorten en habitats moet ingegeven worden in een Europese databank. In februari 2021 heeft het INBO voor drie vogelrichtlijngebieden (nl. BE2300222, BE2217310 en BE2217310) de gebiedsinformatie in deze EU databank geactualiseerd. Via dit advies worden de geactualiseerde EU-gebiedsinformatieformulieren publiek gemaakt en toegelicht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors