IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts
(2022). Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. VNSC/Waterbouwkundig Laboratorium: Bergen op Zoom. 39 pp.

Available in
Document type: Conference

Content
 • Wiesebron, L.; Cheng, C.; de Vet, L.; Walles, B.; van de Lageweg, W.; Bouma, T. (2022). Comparing management measures to enhance the ecological value of intertidal flat, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 5-6, more
 • Van De Meutter, F.; De Regge, N.; Soors, J.; Bezdenjesnji, O.; Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J. (2022). Vinden overwinterende watervogels nog voldoende voedsel in de Zeeschelde? De wintertaling als case, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 7-8, more
 • Pauwels, I. (2022). Fint (Alosa fallax) onderzoek in het Schelde-estuarium, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 9, more
 • Smolders, S. (2022). Zout in het Schelde-estuarium doorheen de jaren, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 10, more
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G. (2022). De impact van zeespiegelstijging op het Schelde estuarium: getij en sedimenttransport, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 11, more
 • Temmerman, S.; Schoutens, K.; Schoelynck, J.; Meire, P.; Peeters, P.; Zhu, Z.; Vuik, V.; Visser, P.J.; Bouma, T. (2022). Is nature-based flood defense relevant in the Scheldt estuary? Insights from historical analyses and recent experiments, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 12-13, more
 • Dijkstra, J.T.; Dzimballa, S.; van Nieuwkoop, J. (2022). Verjonging Zuidgors - Hoe kan een numeriek model gebruikt worden als ontwerptool?, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 14-15, more
 • Kleinhans, M. (2022). Biogeomorfologische effecten van baggeren en zeespiegelstijging op de systeemschaal, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 16-17, more
 • Schuttelaars, H.M. (2022). Spring-neap variations in sediment trapping in tide-dominated estuaries: the role of the bottem pool, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 18, more
 • Beemster, J.; van Maren, B.; Hoitink, T. (2022). Getij amplificatie en indringing als gevolg van landwinning in het Schelde-estuarium, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 19, more
 • Elmilady, H.; van der Wegen, M.; Roelvink, D.; van der Spek, A. (2022). Modeling sea level rise impact on the Western Scheldt morphodynamics; the full monty, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 20-21, more
 • Grandjean, T.; de Smit, J.; van Belzen, J.; Fivash, G.S.; Bouma, T. (2022). Morfodynamische signaturen verklaren de morfodynamische ontwikkeling van slikken in het Schelde-estuarium, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 22-23, more
 • Escobar, S.; Bi, Q.; Fettweis, M.; Wongsoredjo, S.; Monbaliu, J.; Toorman, E. (2022). Dynamic sediment flocculation: Development of a 2DH model for coastal and estuarine applications, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 24-26, more
 • Van der Biest, K.; Van Putte, N.; Meire, P. (2022). Bankbusters: succesvol schorherstel met hergebruik van fijn baggermateriaal, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 27, more
 • van Kessel, T.; Vroom, J.; Taal, M. (2022). Conceptueel model slibdynamiek Schelde-estuarium, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 28, more
 • Stolte, W.; van Oevelen, D.; Dijkman, N. (2022). Primary production in the Western Scheldt, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 29, more
 • van de Lageweg, W.; Tsimopoulou, V.; Tsimopoulou, B. (2022). Restoration of tidal flats in the Scheldt estuary: monitoring results from Baalhoek and Knuitershoek intervention areas, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 30, more
 • Mertens, W.; Geunens, O.; Van Beek, H. (2022). Ontpoldering potpolder Lillo: 10 jaar opvolging, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 31-32, more
 • Breine, J.; Van den Bergh, E. (2022). Vismonitoring met fuiken en ankerkuil in de Zeeschelde: vergelijking van de resultaten, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 33, more
 • De Schrijver, M.; Kleinhans, M.G.; van der Vegt, M.; Ruessink, B.G. (2022). Geul-plaat interactie op basis van metingen aan waterbeweging op de Hooge Platen, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 34-35, more
 • Rondelez, J. (2022). ScheldeMonitor als centrale 'hub' voor T2021 evaluatie, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 36, more
 • Plancke, Y.; Vos, G. (2022). Sedimentbalans Zeeschelde en bijrivieren, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 37, more
 • Hanssen, J.L.J.; van Prooijen, B.C.; Herman, P.M.J. (2022). Is a tidal flat in shape? Towards the prediction of tidal flat response to human interventions an sea level rise, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 38, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top