IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Relocatie Sterneneiland Zeebrugge: deelrapport 1. Hydromorfologische analyse
De Maerschalck, B.; Plancke, Y. (2023). Relocatie Sterneneiland Zeebrugge: deelrapport 1. Hydromorfologische analyse. Versie 5.0. WL Rapporten, 22_080_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 13 + 20 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/177
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Relocatie Sterneneiland Zeebrugge: deelrapport 1. Hydromorfologische analyse

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]; ANE, Belgium, Zeebrugge Harbour, Sterneneiland

Project Top | Authors 
 • Zeebrugge sterneneiland, more

Contact details

Proposer: Port of Antwerp-Bruges, more


Authors  Top 
 • De Maerschalck, B., more
 • Plancke, Y., more

Abstract
  Naar aanleiding van herhaaldelijke erosie van het Sterneneiland en potentiële toekomstige havenontwikkelingen binnen de voorhaven van Zeebrugge, wordt gezocht naar mogelijke alternatieve locaties voor het Sterneneiland binnen en buiten de voorhaven.
  De huidige locatie is continu onderhevig aan morfologische veranderingen (sedimentatie en erosie). Om inzicht te krijgen in de natuurlijke dynamiek van het huidige Sterneneiland werd op basis van de beschikbare topo-bathymetrische peilingen sinds 2012 een inschatting gemaakt van de sedimentatie- en erosietrends.
  Binnen voorliggende quick-scan wordt tevens de morfologische stabiliteit van de alternatieve locaties ingeschat aan de hand van het TELEMAC3D Zeebrugge model. Hiervoor werd de waterbeweging over een springtij-doodtij cyclus gesimuleerd en werden tijdseries gegenereerd voor de verschillende locaties, die digitaal opgeleverd werden aan Port of Antwerp Bruges.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors