IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 13. Periode januari 2015 – januari 2016
Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 13. Periode januari 2015 – januari 2016. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 + 88 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/190
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 13. Periode januari 2015 – januari 2016

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  Numerical modelling
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  plaatrandstortingen

Project Top | Authors 
 • O&M Flexibel storten, more

Authors  Top 

Abstract
  Bij de uitvoering van de verruiming van de vaargeul in de Westerschelde wordt de aanleg- en een deel van de onderhoudsbaggerspecie teruggestort langs plaatranden. Hierbij is het doel laagdynamische habitats te creëren. Waar de uiteindelijke evaluatie zal gebeuren op basis van de ecotopenkaarten, geven de tussentijdse ontwikkelingen van de stroomsnelheden reeds een indicatie of laagdynamisch areaal gecreëerd wordt. Deze opvolging gebeurt via 2 manieren: enerzijds via stroommetingen op 10 raaien ter hoogte van de plaatrandstortingen (uitgevoerd door de Meetadviesdienst van RWS Zee en Delta), anderzijds via 2D-hydrodynamische modelberekeningen.
  Zesmaandelijks worden de resultaten gerapporteerd. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van de periode januari 2015-januari 2016.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors