[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 6. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2016-2019
Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 6. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2016-2019. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 36 + 26 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/225
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 6. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2016-2019

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  Literature and desktop study
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Project Top | Authors 
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In voorliggend rapport werd de sedimentbalans berekend voor de Zeeschelde, Rupel en Durme over de periode 2016-2019. Deze sedimentbalans maakt onderscheid tussen de transporten voor de zand- en de slibfractie. De balans werd opgemaakt als massabalans, waarbij expliciet rekening gehouden werd met de invloed van de sedimentsamenstelling op de porositeit, die bepalend is bij de omrekening van volumes naar massa’s. Daarnaast werden ook de antropogene invloeden (baggeren, storten, zandwinning), de uitwisseling van sediment met de havendokken en de fluviatiele aanvoer van sediment beschouwd bij het opstellen van de balans.De zandbalans over de periode 2016-2019 toont een opwaarts gericht transport over de volledige Beneden- Zeeschelde en het opwaartse deel van de Boven-Zeeschelde. De berekende zandtransporten zijn zeer gelijkaardig aan de berekende zandtransporten over de periode 2011-2016.De slibbalans over de periode 2016-2019 toont een afwaarts gericht transport over bijna de volledige Zeeschelde. Tussen de Rupel en de Durme is er een opwaarts gericht transport, en ook richting de Westerschelde is het transport – in tegenstelling tot bij de sedimentbalans van 2011-2016 - opwaarts gericht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors