[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: Deelrapport 5. Overzicht van metingen op verschillende meetlocaties
Meire, D.; Kolokythas, G.; Plancke, Y. (2024). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: Deelrapport 5. Overzicht van metingen op verschillende meetlocaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_082_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 54 + 4 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/247
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: Deelrapport 5. Overzicht van metingen op verschillende meetlocaties

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Currents (water)
  Habitats
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  In-situ measurements
Author keywords
  Intergetijdengebieden; intertidal zones

Project Top | Authors 
 • AvdT - Golven in het estuarium, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
 • Meire, D., more
 • Kolokythas, G.
 • Plancke, Y., more

Abstract
  Eén van de vragen binnen het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” is het belang van golven  in het estuarium. Golven kunnen belangrijk zijn wegens hun effect op de hydrodynamische belasting van  oevers en dijken. Deze belasting kan ook morfologische effecten hebben, in de vorm van erosie of  sedimentatie, op intergetijdengebieden en bijgevolg op de ecologische rol die deze intergetijdengebieden  (zowel platen als schorren) kunnen spelen. Om een inschatting te kunnen maken van deze belasting,  zijn veldmetingen noodzakelijk. Binnen het project 14_082: “Golven in het estuarium”, werden verschillende  meetcampagnes uitgevoerd, zowel in de Westerschelde, in het westelijk deel (bij de Hooge Platen) en het  oostelijk deel (bij Saeftinghe) als in de Zeeschelde, bij Rupelmonde (meer bepaald bij het jachtpaviljoen de Notelaer) en ter hoogte van Dendermonde (te Appels). Dit rapport geeft een overzicht van de analyse van  deze metingen, gebaseerd op de individuele rapporten die de metingen beschrijven voor elke individuele meetlocatie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors