[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [39509]
Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels
Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2002). Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.231. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 34 pp.
Part of: Advies van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, more

Available in  Authors | Datasets 
Document type: Project report

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top | Datasets 
  • Van Waeyenberge, J., more
  • Stienen, E.W.M., more
  • Kuijken, E.

Datasets (2)
  • Data Institute for Nature Conservation, more
  • Stienen, E.; Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek; (2004): Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte. http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=37, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets