IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen
Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors | Dataset 
Document type: Project report

Keywords
  Aquatic organisms > Marine organisms > Aquatic mammals > Marine mammals
  Biota > Fauna
  Characteristics > Distribution
  Organisms > Eukaryotes > Animals > Chordata > Vertebrates > Mammals
  River
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Event Top | Authors | Dataset 
 • Symposium Nut en Noodzaak van Westerschelde Kennis, more

Project Top | Authors | Dataset 

Authors  Top | Dataset 
 • Meininger, P.L., more
 • Witte, R.H., more
 • Graveland, J., more

Abstract
  Dit rapport richt zich op een aantal zeezoogdieren die in de Westerschelde voorkomen, met name op de Gewone Zeehond en de Bruinvis. Van deze zeezoogdieren worden de habitatseisen geschetst en aangegeven welke knelpunten en kansen er zijn, op dit moment en op langere termijn (2030). Tevens beschrijft het de populatieontwikkeling van de Gewone Zeehond en de Bruinvis gedurende de afgelopen eeuw en probeert het de aantalsveranderingen te verklaren. De in dit rapport beschreven resultaten kunnen worden gebruikt bij het formuleren van de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Dataset
 • Maximum number of counted Common Seals in the Westerschelde per year 1995-2003, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset