IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003
Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp.
Deel van: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Fisheries > Shellfish fisheries > Mollusc fisheries > Mussel fisheries
  Population characteristics > Biomass
  Population characteristics > Population density
  Population characteristics > Population number
  Stock assessment
  Mytilus edulis Linnaeus, 1758 [WoRMS]
  ANE, Waddenzee [Marine Regions]
  Marien/Kust

Auteurs  Top 
 • Steenbergen, J., meer
 • Baars, J.M.D.D.
 • van Stralen, M.R., meer
 • Kesteloo-Hendrikse, J., meer
 • Bult, T.P., meer

Abstract
  In opdracht van het Ministerie van LNV en de mosselsector heeft het RIVO een schatting gemaakt van de litorale mosselbestanden in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Dit betreft één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door het RIVO worden uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het bureau MarinX, en waarvan de gegevens gebruikt worden bij de uitvoering en evaluatie van visserijbeleid. In totaal is 1800 hectare mosselbanken in kaart gebracht. Het areaal aan mosselbanken dat niet is geïnventariseerd is op basis van expert judgement geschat op 100 hectare. Dit betekent dat in het voorjaar van 2003 naar schatting 1900 ha aan mosselbanken aanwezig waren in het litoraal van de Waddenzee. De helft van het in kaart gebrachte areaal bevond zich in gebieden die gesloten zijn voor de visserij. In het najaar van 2003 is een globale inventarisatie na de nieuwe broedval van 2003. Tijdens deze survey is 2100 ha mosselbanken in kaart gebracht en geschat wordt dat er in totaal ruim 4000 ha aanwezig was in het najaar van 2003. Het netto versgewicht van de mosselen in het litorale deel van de Waddenzee in 2003 is geschat op 66,1 miljoen kg. Deze biomassa bestond grotendeels (83,4%) uit halfwas mosselen. Slechts 1,2% bestond uit mosselzaad. De overige 15,4% waren consumptiemosselen. Het merendeel van het mosselbestand in het litoraal van de Waddezee bestond dus uit mosselen afkomstig van de zaadval van 2001. Iets meer dan de helft van de biomassa (54%) lag in voor de mosselvisserij gesloten gebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs