[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Schelde beneden Gent
Van Damme, D.; De Pauw, N. (1996). Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Schelde beneden Gent. AMINAL, afdeling Natuur/Universiteit Gent: Belgium. 158 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Management > Resource management > Fishery management
    Belgium, Schelde R. [Marine Regions]
    Brackish water

Authors  Top 
  • Van Damme, D.
  • De Pauw, N., more

Abstract
    In de laatste 1000 jaar onderging de visfauna van de Zeeschelde grote veranderingen, zowel in soortensamenstelling als in populatiedensiteiten. Verschuivingen in samenstelling zijn vooral het gevolg geweest van een natuurlijke verandering, nl. het steeds verder landinwaarts verschuiven van de getijdegolf en dus van zout water. In hoofdstuk 1 wordt de historiek van deze kwestie belicht. Hoofdstuk 2 gaat over het referentiekader, terwijl in hoofdstuk 3 de huidige toestand van de visserij wordt beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een knelpuntenanalyse gemaakt. Een gevalstudie van de Kalkense Meersen komt aan bod in hoofdstuk 5. Het volgende hoofdstuk bepaalt de streefbeelden voor 2005. Vooraleer de algemene samenvatting (hoofdstuk 8) wordt in hoofdstuk 7 aandacht besteed aan het algemeen ontwikkelingsplan.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors