IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging
(1981). Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV): Brugge. [diff. pag.] pp.

Available in
  VLIZ: Open Repository 309076 [ OMA ]

Keywords
  Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Content
 • Billen, G.; Wollast, R. (1981). Cycle de la matiere organique et des elements biogenes dans les systemes marins cotiers, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 9 + tableaux + figures, more
 • Bultynck, J. (1981). De lozing van afvalwater in het kustwater, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 17 + tabellen, more
 • D'Hondt, P. (1981). Mathematisch model van de Noordzee en het Schelde-Estuarium, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. [no pag.], more
 • Somville, M.; Wollast, R. (1981). Modelisation de la qualité des eaux de l'estuaire de l'Escaut, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 9 + tableau + figures, more
 • Venema, C. (1981). De waterkwaliteit van de Westerschelde 1971-1980, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 6 + bijlagen, more
 • (1981). Invloed van de verontreiniging op het ekosysteem in de kustwateren en de volle zee, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 19 + figuren, more
 • Maertens, D. (1981). Invloed van verontreiniging (kust en scheepvaart) op het ecosysteem in kustwater en open zee, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 18 + figuren + tabellen, more
 • Bruyneel, M.; Wauters, L. (1981). Historische evolutie van de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium op Belgisch en Nederlands grondgebied, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 10 + tabellen, more
 • Goossens, M.; Dierickx, J. (1981). Wetgeving en internationale conventies, in: Studiedag kustwater-estuariumverontreiniging. pp. 6, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top