IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Réactualisation des dossiers relatifs à l'émission de substances prioritaires en Belgique: tétrachlorure de carbone (CCl4)
Piron, C.; Vanderborcht, J.P. (2002). Réactualisation des dossiers relatifs à l'émission de substances prioritaires en Belgique: tétrachlorure de carbone (CCl4), in: Baeyens, W.F.J. et al. (Ed.) Evaluatie van de chemische contaminatie van de Noordzee en schatting van de verontreiniging van land = Evaluation de la contamination chimique de la mer du Nord et estimation de la pollution terrigène. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 463-478
In: Baeyens, W.F.J.; Van Grieken, R.; Wollast, R. (Ed.) (2002). Evaluatie van de chemische contaminatie van de Noordzee en schatting van de verontreiniging van land = Evaluation de la contamination chimique de la mer du Nord et estimation de la pollution terrigène. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 502 pp., more
In: Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Chemical compounds > Halogen compounds > Chlorine compounds > Chlorides
    ANE, North Sea [Marine Regions]; Belgium [Marine Regions]
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Piron, C.
  • Vanderborcht, J.P., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors