IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg : rapportage van een pilotstudie naar de ontwikkeling van de fysische structuur van het Schelde-estuarium
Pieters, T.; Storm, C.; Walhout, T.; Ysebaert, T.J. (Ed.) (1991). Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg : rapportage van een pilotstudie naar de ontwikkeling van de fysische structuur van het Schelde-estuarium. Nota GWWS, 91.081. RWS,DGW/RWS,ZL: Middelburg. 135 pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Pieters, T., editor, more
  • Storm, C., editor
  • Walhout, T., editor
  • Ysebaert, T.J., editor, more

Abstract
    Als gevolg van vele ingrepen in het verleden en in het heden is de fysische structuur van het Schelde-estuarium sterk in kwaliteit achteruit gegaan. Met name het intensieve baggerwerk en een tekort aan natuurlijke overstromingsgebieden, kombergings- en sedimentatiegebieden, vormen belemmeringen voor een duurzame en ecologisch gezonde ontwikkeling van het estuarium. In deze nota wordt een analyse van het fysisch systeem gegeven en worden oplossingsrichtingen met mogelijke varianten verder uitgewerkt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors