IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [73091]
Waterbodemkwaliteit en mobiliteit van polluenten van de Bovenschelde en de Leie in de grensoverschrijdende zone
Leermakers, M. (2005). Waterbodemkwaliteit en mobiliteit van polluenten van de Bovenschelde en de Leie in de grensoverschrijdende zone, in: Wartel, M. et al. Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. pp. 23
In: Wartel, M. et al. (2005). Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 32 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more

Available in  Author 
Document type: Summary

Keywords

Author  Top 
  • Leermakers, M., more

Abstract
    Door de huidige en vooral de vroegere anthropogene activiteiten zijn de onderwaterbodems van de Bovenschelde, de Leie en hun zijrivieren sterk gecontamineerd door onder meer zware metalen. Om een beter inzicht te krijgen in de graad van verontreiniging en de distributie van polluenten in de grensoverschrijdende zone werden in een eerste pilootstudie 17 staalname plaatsen geselecteerd op de Bovenschelde, de Leie, de Duele en de Spiere. Hieruit werden dan 6 staalnameplaatsen geselecteerd met verschillende graad van verontreiniging voor de analyse van verticale poriewaterprofielen van metalen en nutrienten en de toepassing van DET (diffusive equilibrium in thin films), DGT (diffusive gradients in thin films) en microelectrode technieken voor de bepaling van de speciatie van de metalen en hun hoge resolutie poriewaterprofielen. Daarnaast werd ook de sekwentiele extractietechniek gebruikt om te bepalen aan welke lithogene fasen van het sediment de metalen gebonden zijn. De site van Warneton werd gekozen als pilootsite voor een diepgaande studie van de diagenetische reacties, de seizonale verschillen en de benthische fluxen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author