IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Gegevens- en informatiebeheer binnen het STARDUST project
Appeltans, W.; Vanden Berghe, E. (2005). Gegevens- en informatiebeheer binnen het STARDUST project, in: Wartel, M. et al. Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. pp. 25-26
In: Wartel, M. et al. (2005). Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 32 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more

Available in  Authors | Dataset 
Document type: Conference paper

Keywords
  Data management
  Information management
  Information management
  Information systems
  Marine/Coastal

Authors  Top | Dataset 
 • Appeltans, W., more
 • Vanden Berghe, E., more

Abstract
  Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), opgericht in 1999, fungeert als coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het Vlaams Marien Data en Informatie Centrum (VMDC), als onderdeel van het VLIZ, speelt een belangrijke ondersteunende rol in het verzamelen, het integreren en (her)verdelen van gegevens die voortvloeien uit velerlei nationale en internationale projecten.Binnen het STARDUST project is het VMDC onder meer verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van een project website en een gegevensdatabank. De website is het informatie medium tussen de partners onderling en naar de buitenwereld toe (de URL is http://www.vliz.be/projects/stardust/index.html). Op de website vind je een beknopte omschrijving en de doelstellingen van het project, in drie talen (Engels, Nederlands en Frans). Tevens kun je alle voordrachten - met een stand van zaken - gehouden tijdens de tweejaarlijkse vergaderingen, vrij downloaden.Momenteel blijven de publieke gegevens echter beperkt tot de contact informatie van de betrokken partners en instellingen, en referenties naar relevante publicaties. De eigenlijke meetwaarden of de gegevens die voortvloeien uit de analyses van de sedimenten worden pas 2 jaar na het project publiek beschikbaar, teneinde een moratorium periode te voorzien voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. De metadata van de data zijn daarentegen wel steeds onmiddellijk zichtbaar op het web. Metadata zijn gegevens die de eigenlijke meetgegevens beschrijven, zoals welke parameters er waar en hoe gemeten en geanalyseerd zijn alsook de gegevens van welke personen betrokken zijn en gecontacteerd kunnen worden. Op de website is er ook een vraagbak waar iedereen specifieke vragen kan stellen aan de onderzoekers. Veel gestelde vragen en hun respectievelijke antwoorden worden dan op de website geplaatst.In de loop van het project heeft het VMDC een relationele databank ontwikkeld die geschikt is voor het opslaan van meetgegevens gebaseerd op staalnemingen in water, sediment, zwevende stof en biota. Deze databank die we IMERS noemen (Integrated Marine Environmental Samples and Readings) is een MS SQL databank met MS Access invoer interface. De databank telt 53 tabellen en meer dan 250 velden. De voornaamste tabellen in de databank zijn ‘Trips’, ‘Visits’, ‘Events’, ‘Samples’, ‘GranRecords’, ‘BioRecords’, ‘Specimens’ en ‘Readings’. De eigenlijke meetwaarden staan opgeslagen in de ‘Readings’-tabel. Belangrijk is ook dat elk record in de ‘Readings’-tabel gelinkt is aan een ‘ReadingType’ en een ‘ReadingAdministration’. Een ‘ReadingType’ documenteert de meetwaarde en zegt aan welke parameter, eenheid, matrix en meetmethode deze meetwaarde gekoppeld is. Een ‘ReadingAdministration’ zegt vanwaar een meetwaarde afkomstig is (file en dataset), wie verantwoordelijk is voor de meetwaarde, welke restricties er gelden op de meetwaarde (publieke versus niet publieke data) en tot welke collectie(s) de meetwaarde behoort. Om data afkomstig van verschillende bronnen te kunnen groeperen en deze data afzonderlijk opvraagbaar en doorzoekbaar te kunnen maken werd een systeem van collecties in de IMERS databank ingebouwd. De STARDUST data werden als een STARDUST collectie in de IMERS databank opgenomen. Aan deze STARDUST collectie zijn momenteel 1051 ‘Readings’ gekoppeld voor 64 verschillende ReadingTypes.Tijdens een volgende fase van het project zullen alle meetgegevens verder ingevoerd worden. Via een online webinterface zullen dan niet alleen de beschrijvende data, maar ook de eigelijke data op het web consulteerbaar zijn. Een interactieve geografische module zal hiervoor ontwikkeld worden.

Dataset
 • STARDUST Phase 1, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset