IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [76613]
Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu
Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; van Damme, C.J.G.; Veen, T. (2002). Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu. Alterra-Rapport, 625. Alterra: Wageningen. 186 pp.
Part of: Alterra-Rapport. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. ISSN 1566-7197, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Veen, J.
  • Peeters, J.
  • Leopold, M.F., more
  • van Damme, C.J.G., more
  • Veen, T.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors