IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kustverdediging voor de Belgische kust: basisprincipes - hydraulische modelstudie van kustverdedigingssystemen. Bijlagen
Coppens, M.; Verbanck, S. (1996). Kustverdediging voor de Belgische kust: basisprincipes - hydraulische modelstudie van kustverdedigingssystemen. Bijlagen. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. appendices pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Laboratory research
  Physical models
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Breakwaters
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Coppens, M.
 • Verbanck, S.

Abstract
  In hoofdstuk 1 wordt een situatieschets gegeven van de toestand waarin de Belgische oostkust verkeert. Tevens worden er de verschillende kustverdedigingsvormen in samengevat en krijgen we een overzicht van de parameters waarmee rekening moet worden houden. Hoofdstuk 2 beschrijft de proefopstelling in het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout. De sturing en de meting in het fysisch schaalmodel staan beschreven in hoofdstuk 3. De basisprincipes en -gegevens voor de proeven vinden we terug in hoofdstuk 4. Tevens staan daar ook de referentieproeven in beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt alle proeven met rechte golfbrekers. Terwijl de proeven met de gebroken golfbrekers in hoofdstuk 6 worden besproken. Een vergelijkend overzicht en de uiteindelijke conclusies staan beschreven in hoofdstuk 7.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors