IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Isotopen Geologie en Evolutie van het Paleo-Milieu (VUB-GEOL)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2075
we.vub.ac.be/~dglg

Engelse naam: Isotope Geology and Evolution of the Paleoenvironments
Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie (VUB), meer

Thesaurustermen (4) : Biogeochemische cyclus; Isotopen; Paleoklimaten; Paleomilieus
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 33 82
Fax: +32-(0)2-629 33 91
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (8)  Top | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde personen (5)

Abstract:
Het wetenschappelijk onderzoek in de geologie aan de VUB spitst zich toe op de isotopengeologie.
Een fundamentele werkhypothese in de geologie is het actualiteitsprincipe : "de geologische structuren en gesteenten, die we in de aardkorst vinden, zijn het resultaat van de processen in het verleden die vergelijkbaar zijn met processen die vandaag in en aan de aardkorst plaatsgrijpen" (het "Principle of confornianism" van Charles Lyell, 1833). Dit principe kan ook omgekeerd aangewend worden.
De klimaats- en milieuveranderingen die in het verleden gebeurden - en die qua mechanismen vergelijkbaar zijn met de huidige "natuurlijke" veranderingen - liggen opgetekend in de opeenvolgende geologische afzettingen. Door deze te onderzoeken wordt de continue geologische registratie van milieuveranderingen beter en beter ontrafeld. Deze kennis is de cruciale sleutel om de mechanismen van onze klimaatswijzigingen en Global Changes te begrijpen en te kunnen modelleren naar de toekomst toe.
In de geochronologie - en meer bepaald met de isotopendateringsmethoden - worden gesteenten of geologische gebeurtenissen gedateerd in absolute getallen : in miljoenen of duizenden jaren, met een juist geschatte (zo klein mogelijke) meetfout. In dit domein werkt de onderzoeksgroep Geochronologie (CHRO).
Met sporenelementenanalyse en stabiele isotopengeochemie (het belangrijkste actieterrein van de onderzoeksgroep Isotopengeochemie (GISO)) wordt getracht de geologisch opgetekende chemische en isotopische signalen numeriek te vertalen naar paleo-klimatologische of paleo-omgevingsparameters.
Op experimenteel analytisch vlak hebben beide onderzoeksgroepen de massaspectrometrische bepaling van isotopenverhoudingen gemeen ... maar wel met verschillende massaspectrometers. Met de isotopengeochemie van edelgassen (Ar) (in CHRO) en van lichte stabiele isotopen (in GISO), neemt het geologie-onderzoek aan de VUB een unieke plaats in Vlaanderen (en in België) in.

Publicaties (4)  Top | Personen | Projecten 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Alvarez, D.; Fagel, N.; Araneda, A.; Jana-Pinninghoff, P.; Keppens, E.; Urrutia, R. (2015). Late Holocene climate variability on the eastern flank of the Patagonian Andes (Chile): a Δ18O record from mollusks in Lago Cisnes (47°S). Holocene 25(8): 1220-1230. https://dx.doi.org/10.1177/0959683615580859, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; Lorrain, A.; Navez, J.; Taylor, J.W.; André, L.; Keppens, E.; Baeyens, W.; Dehairs, F. (2005). Strong biological controls on Sr/Ca ratios in aragonitic marine bivalve shells. Geochem. Geophys. Geosyst. 6(5): Q05009 (16 pp.). dx.doi.org/10.1029/2004GC000874, meer
 • Peer reviewed article Hong, W.; Keppens, E.; Nielsen, P.; Vanriet, A. (1995). Oxygen and carbon isotope study of the Holocene oyster reefs and paleoenvironmental reconstruction on the northwest coast of Bohai Bay, China. Mar. Geol. 124(1-4): 289-302. dx.doi.org/10.1016/0025-3227(95)00046-2, meer
 • Peer reviewed article Paepe, R.; Mariolakos, I.; Van Overloop, E.; Keppens, E. (1990). Last Interglacial-Glacial North-South geosoil traverse (from stratotypes in the North Sea Basin and in the Eastern Mediterranean). Quaternary International 5: 57-70, meer

Projecten (6)  Top | Personen | Publicaties 
 • Marine Research Drilling - The ESF Magellan Workshop Series., meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Waterbalans, meer
 • Quaternary climate reconstruction through stabile isotope research of continental sediments, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Use of sclerosponges (Porifera) as biorecorders of environmental changes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten