IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (EL&I)
https://www.vwa.nl/organisatie/opbouw-nvwa

Parent institute: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), more

Address:
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Netherlands

E-mail:
 Person | Project | Dataset 
 

Person  Top | Project | Dataset 

Associated to an institute part

Abstract:
De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren per 1 januari 2012 tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie gebruikt deze naam sinds 16 november 2011; nog voordat de fusie een feit is. In juridische zin blijven de PD, AID en VWA bestaan tot de fusie is voltooid.

Vanaf 1 januari 2012 bestaat de NVWA uit 7 onderdelen: 5 divisies, een stafdirectie en bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering. De organisatie staat onder leiding van een inspecteur-generaal. Hij vormt samen met de plv. inspecteur-generaal en de directeuren de directieraad van de NVWA.

Project  Top | Person | Dataset 
  • RINSE: Reducing the Impacts of Non-native Species in Europe, more

Dataset  Top | Person | Project 
  • Zieritz A, Gallardo B, Baker S J, Britton R, van Valkenburg J L, Verreycken H, Aldridge D, Desmet P, Reyserhove L (2021): RINSE - Pathways and vectors of biological invasions in Northwest Europe. v1.4. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Dataset/Checklist. https://ipt.inbo.be/resource?r=rinse-pathways-checklist&v=1.4, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Project | Dataset