IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Dienst Marien Milieu (FOD-FAVV-AFSCA)

Parent institute: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu (FOD-FAVV-AFSCA-FOD), more

Thesaurus terms (5) : Administrative: State; Coastguards; Environmental protection; Marine pollution; Oil spills
Geographical term : ANE, North Sea [Marine Regions]
Address:
Place Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-524 96 27
Fax: +32-(0)2-524 96 00
E-mail:
 Persons | Publications | Projects | Events 
 
Type: Administrative

Persons (16)  Top | Publications | Projects | Events 

Persons formerly associated with this organization (7)

Abstract:
The “marine environment” unit belongs to DG Environment’s international section. It relies on a group of dynamic and motivated experts. The coordination with the regions takes place primarily within the “North Sea and Oceans” Steering Group attached to the Coordinating Committee for International Environmental Policy (CCPIE). This Steering Group North Sea and Oceans SG is an ideal forum for close consultation between the federal public services and the regions on all subjects relating to protection of the marine environment (cf. Management of the marine environment) .

Let us look at a few specific examples. OSPAR drew up a list of the most dangerous substances, for which reduction measures were indispensable. Belgium’s contributions to this list were prepared through consultations organised within the “North Sea and Oceans” Steering Group. Practical coordinated measures for reducing discharges of a given substance into the environment were also devised within this group, which can also consult and be consulted by the industrial sectors concerned or other organisations involved. Not surprisingly, this process often involves highly technical working meetings.

Publications (12)  Top | Persons | Projects | Events 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; Elliott, M.; Le Bot, S.; Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). Interdisciplinary science to support North Sea marine management: lessons learned and future demands. Hydrobiologia 845(1): 1-11. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04109-9, more
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2022). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 261-276, more
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2022). Integrated maritime policy, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 253-267, more
 • Verhalle, J.; Van de Velde, M. (Ed.) (2020). Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 27 pp., more
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 5-22, more
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Integrated ocean policy, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 5-21, more
 • Raeymaekers, G. (2014). Onder het oppervlak. Beschermde biodiversiteit op de Noordzee. Ruimte 6(22): 56-59, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, more
 • DG Leefmilieu (2012). Een mariene strategie voor de Noordzee. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. ISBN 978-0-78772-13-2. 32 pp., more
 • Raeymaekers, G. (2011). NATURA 2000 - Implications for sand extraction on the Belgian Continental Shelf, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 77--83, more
 • Van Gaever, S. (2011). European marine strategy - space for sand extraction, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 85-90, more

Projects (22)  Top | Persons | Publications | Events 
 • AIS: Amélioration des techniques et moyens de détection et d'observation des pollutions marines causées par les navires dans les espaces marins de la Belgique, more
 • ASME: Airborne sensor system for the protection of the marine environnement, more
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), more
 • De Kustatlas online, Belgium, more
 • EMS Implementatie 1211, more
 • EUTROF: Macrobenthos monitoring van het Belgisch Continentaal Plat in het kader van de OSPAR eutroficatie beoordeling, more
 • EVALTEC: Communicatie aan de relevante internationale organisaties betreffende de resultaten van de evaluatie van de methoden, bemonsteringstechnieken en analyse van de stalen getest door de Belgische autoriteiten in het kader van de strijd tegen illegale en accidentele lozingen van schepen in Belgische wateren, more
 • FIRM: Federale Impactstudie Richtlijn Milieuschade, more
 • Juridische studie betreffende de juridische omzetting van de pertinente elementen voor de federale autoriteiten binnen de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn "Europese Mariene Strategie, ter ondersteuning van de toezichtstechnieken in de Belgische zeegebieden, more
 • KRW BENTH 2007: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW), more
 • KRW BENTH 2008: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, more
 • KRW BENTH 2009: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, more
 • KRW FYTO 2007: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water: fytoplankton monitoring van de Belgische kust voor rekening van FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, more
 • KRW FYTO 2009 A: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water en fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, more
 • KRW FYTO 2009 B: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, more
 • Onderzoek federale bevoegdheden inzake implementatie richtlijn milieuschade, more
 • Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water macrobenthos monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, more
 • Panelen kust, more
 • POLOPAC: Studie BMM in opdracht van DG Leefmilieu ter evaluatie en actualisatie van de nood in België aan een capaciteit van toezicht op en interventie tegen operationele en accidentele lozingen veroorzaakt door schepen in de Belgische zeegebieden, more
 • Protection of the 'Vlakte van de Raan', more
 • SAMPLING: Evaluatie van technieken en middelen voor staalname en analyse van olie op zee, met het doel de efficiëntie van de strijd tegen mariene verontreiniging veroorzaakt door schepen in de Belgische mariene gebieden te versterken., more
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, more

Events (8)  Top | Persons | Publications | Projects 
 • EMODNet Biological Data Products Workshop, more
 • Sea Alarm Conference - 'Oiled Wildlife in Europe-Preparedness, Response, Monitoring, Evaluation', more
 • Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management, more
 • Socio-economische analyse van het gebruik en de kost van degradatie van de Belgische mariene wateren (deel 1), more
 • Socio-economische analyse van het gebruik en de kost van degradatie van de Belgische mariene wateren (deel 2), more
 • Wetenschappelijke studiedag 'De Vlakte van de Raan', more
 • Workshop over de impact van havens op het mariene milieu, more
 • Zeebad voor leerkrachten: Gebruik van de Zee, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Projects | Events