IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat (LNE)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE), more


Persons (25)  Top | Projects | Datasets 

Persons formerly associated with this organization (3)

Projects (5)  Top | Persons | Datasets 
  • Bodemfaunaproject, Bosinventarisatie Vlaanderen, Project Natuurlijke Verjonging Zoniën, more
  • Digitalisatie en verwerking van historische bosbodemprofielgegevens, more
  • Ecologische risico-evaluatie van baggergronden, more
  • Ecologische risico-evaluatie van overstromingsgebieden, more
  • Opmaak van een GIS-databank historische bodemgegevens voor gebieden met natuurfunctie, more

Datasets (2)  Top | Persons | Projects 
  • FloodGis: Database soil quality of flooding areas in Flanders, more
  • WATINA: Monitoring groundwater in nature reserves., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Projects | Datasets