IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Dr Vandenbruwaene, Wouter
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Data validation; Forecasts; Hydrology; Monitoring-networks; Permanence; Risk; Statistics; Validation; Water management; Water quantity
 

Previous institutes (3)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Period: From 17th Jan 2011 till 19th Mar 2023
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Manager data validation / Researcher

Projects (20)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, more
 • Life - SPARC, more
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, more
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, more
 • Duurzaam beheer Durme, more
 • Exploreren mogelijkheden Big Data en Data-mining, more
 • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, more
 • MONEOS, more
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, more
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, more
 • Opstellen astronomische voorspellingen, more
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
 • Slibbalans Zeeschelde, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more

Datasets (10)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of acidity (pH) in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of dissolved oxygen in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of salinity and conductivity in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of suspended sediment concentrations in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of turbidity in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water temperature in the Scheldt estuary., more
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary., more

Publications (78)  Top | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (15) [show]
Peer reviewed publication [show]
Books (6) [show]
Book chapters (8) [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]
Reports (39) [show]
Other publications (4) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets