IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Dr Degraer, Steven
ORCID
ResearcherID

Expertise
Thesaurus term: Macrobenthos
 

Institutes (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Aquatische en Terrestrische Ecologie (ATECO), more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 03
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 03
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, more
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Thematic editor
JPG file

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
  Function: Gastprofessor

Projects (42)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries, more
 • Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea, more
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • Belgian Shipwreck: hotspots for Marine Biodiversity, more
 • Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, more
 • Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing, more
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches, more
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, more
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • Ecological Interactions in Lanice-fields: An Ecosystem Approach for Nature Conservation in the North Sea, more
 • Ecological monitoring coastal defense project Oostende (T0-situation), more
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, more
 • Ephemeral neustonic macrofaunal communities on floating seaweeds, more
 • European Marine Biodiversity Observatory System, more
 • European platform for coastal research: coordination action, more
 • ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, more
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, more
 • IBOY-DIVERSITAS: LITUS: Interactions of biodiversity, productivity and tourism on European sandy beaches, more
 • Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat, more
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, more
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Management research and budgeting of aggregates in shelf seas related to end-users, more
 • Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity, more
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, more
 • Monitoring of the benthos of soft substrates: reference situation, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • North Sea Benthos Project, more
 • On the Ecological Impacts of Beach Nourishments, more
 • Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, more
 • Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject, more
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, more
 • Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics, more
 • Spatio-temporal variability and population dynamics of the Abra alba - Mysella bidentata community on the Belgian Continental Shelf., more
 • Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area, more
 • The ecology of fouling-organisms: a detailed study of Mytilopsis leucophaeata., more
 • Time-dependent changes in the optical properties of sediments detected with remote sensing, more
 • Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea, more
 • Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, more
 • Update background information "Coast and Sea" MIRA-T 2006, more

Datasets (11)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • 2010_phd_Reubens_sync: Sync tag dataset related to impacts assessment of offshore wind farms on the movement ecology of Atlantic cod, more
 • 2010_PHD_REUBENS: Acoustic telemetry data for Atlantic cod (Gadus morhua) in the C-Power wind farm in the southern North Sea (Belgium), more
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Macrodat database 1 (June 2004), more
 • Macrodat database 2 (Nov 2004), more
 • Macrodat database 3 (Dec 2006), more
 • Mafcons: Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity: infauna database, more
 • NSBP: North Sea Benthos Project, more
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm, more
 • Temporarily acoustic receiver network in the C-Power wind farm in the Belgian part of the North Sea, more
 • WinMon.be_CPOD: Cetacean passive acoustic sensor network in the Belgian Part of the North Sea, more

Publications (672)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (163) [show]
Peer reviewed publications (13) [show]
Books (12) [show]
Book chapters (174) [show]
Theses (2) [show]
Abstracts (109) [show]
Reports (85) [show]
Other publications (34) [show]
Thesis (co-)promotor (78) [show]
Thesis supervisor (2) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets