IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt
Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (1999). Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt. Delft Hydraulics: Delft. 69 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Motion > Tidal motion > Tides
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Residual flow
  Sedimentation
  Transport > Sediment transport
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Wang, Z.B., more
 • Jeuken, C.J.L., more
 • de Vriend, H.J., revisor, more
 • Stive, M.J.F., revisor, more

Abstract
  Het doel van de voorliggende studie is drieledig. In de eerste plaats geeft het een literatuuroverzichtvan de bestaande theorieën en concepten met betrekking getij-asymmetrie en hetresiduele sediment (zand) transport in estuaria. Vervolgens wordt de toepasbaarheid van deconcepten geëvalueerd voor de Westerschelde Tot slot worden op basis van de resultatenaanbevelingen voor vervolg-onderzoek gedaan waarmee de huidige kennis, inzakegetij asymmetrie, sediment transport en morfologie, kan worden vergroot engeoperationaliseerd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors