IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Aantalsontwikkelingen van watervogels in de Westerschelde: mogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997-2000
Tulp, I.; Poot, M.J.M.; Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Boudewijn, T.J. (2001). Aantalsontwikkelingen van watervogels in de Westerschelde: mogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997-2000. Werkdocument RIKZ, 2001-825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 88 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Population dynamics
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Tulp, I., more
 • Poot, M.J.M.
 • Meininger, P.L.M., more
 • Berrevoets, C.M., more
 • Boudewijn, T.J., more

Abstract
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen in aantallen broedvogels en niet-broedvogels in de Westerschelde. Voor niet-broedvogels zijn hiervoor tellingen van hoogwatervluchtplaatsen gebruikt, voor broedvogels de jaarlijkse kolonietellingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors