[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST)
Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp.

Available in  Authors 
Document types: Final report; Project report

Keywords
  Classification
  Methodology
  Typology
  Water bodies > Coastal waters
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Authors 
 • Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, more

Authors  Top 
 • Van Damme, S., more
 • Meire, P., more
 • Gommers, A.
 • Verbeeck, L.

Abstract
  Dit project kadert binnen het ‘Tweede meerjarenplan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II)’, deel II Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit. Deze gerichte actie handelt omtrent het opzetten van een typologie, een referentieconditie en de classificatie van de Belgische kustwateren in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).Sinds de publicatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2000, moeten lidstaten de doelstellingen, bepaald in deze richtlijn, nakomen.Eén van de doelstellingen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ is de classificatie van verschillende waterlichamen in types (typologie), gebruik makend van twee mogelijke systemen. Buiten de typologie van de oppervlaktewateren (inclusief kustwateren) dienen ‘biologische’ referentiecondities per type te worden bepaald.De referentie wordt daarbij gebaseerd op een goede ecologische status van de oppervlaktewateren, gerangschikt volgens hun biologische, hydro-morfologische en fysico-chemische toestand.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors