IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Veranderingen in het broedbestand van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw te Zeebrugge in het verleden en te verwachten veranderingen in de nabije toekomst
Stienen, E.W.M.; Vanermen, N.; Courtens, W. (2007). Veranderingen in het broedbestand van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw te Zeebrugge in het verleden en te verwachten veranderingen in de nabije toekomst. Adviesnota INBO. INBO: Brussel. 24 pp.
Part of: Adviesnota INBO. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel, more

Available in  Authors 
Document type: Scientific report

Keywords
  Breeding sites
  Breeding stocks
  Temporal variations
  Larus argentatus Pontoppidan, 1763 [WoRMS]; Larus fuscus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Stienen, E.W.M., more
 • Vanermen, N., more
 • Courtens, W., more

Abstract
  Het INBO is gevraagd om een inschatting te maken van de toekomstige verplaatsingen van de grote meeuwen in de voorhaven van Zeebrugge. Er dient onderzocht te worden waar de huidige meeuwenpopulatie in de nabije toekomst gehuisvest kan worden zonder dat de verhuis voor problemen zal zorgen voor de sternenpopulatie. Centraal daarbij staat dat de huidige kerngebieden waar de meeuwen broeden (te weten ‘de groene vallei en omgeving’ en ‘de terreinen van APM’) in de komende jaren zullen verdwijnen. De economische ingebruikname van de kerngebieden zou gefaseerd kunnen gebeuren zodat de meeuwen kans zouden hebben om zich in stappen te verplaatsen. De ‘groene vallei en omgeving’ zou ten vroegste na het broedseizoen 2008 verdwijnen en de APM-terreinen ten vroegste na het broedseizoen 2007 (cf communicatie Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V.). Net nadat de berekeningen voor deze studie waren beëindigd, bleek echter dat deze afspraken niet gehandhaafd waren. Daardoor moet de onderhavige studie op korte termijn veeleer als een case-studie worden gezien in plaats van als een realistisch scenario voor de nabije toekomst. Op iets langere termijn (2010) geeft de studie wel een realistische benadering van de veranderingen. De onderhavige studie over van de verplaatsingen van de grote meeuwen beperkt zich tot de voorhaven omdat Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V. voor de achterhaven geen gedetailleerde planning wist voor te leggen van de gebieden die in de toekomst zullen overblijven als potentieel broedgebied voor meeuwen. Veel verschil zal dit echter niet maken omdat de resterende gebieden in de Zeebrugse achterhaven van Zeebrugge sowieso al weinig geschikt zijn als broedgebied vanwege hun ligging, afstand tot de huidige broedgebieden en de aanwezige van de vos. De meeuwen hebben sinds 2004 de achterhaven nagenoeg helemaal verlaten, vermoedelijk als gevolg van de aanwezigheid van vossen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors