[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [116001]
Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp.
Part of:
Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more
RIZA werkdocument. RIZA: Lelystad, more

Available in  Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Monitoring
  Marine/Coastal; Brackish water

Abstract
  Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monitoringsprogramma ligt bij Rijkswaterstaat RIZA (zoete rijkswateren) en Rijkswaterstaat RIKZ (zoute rijkswateren). Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoete rijkswateren is de nota Monitoring Zoete Rijkswateren (RWS RIZA nr.99.004), aangepast aan de wijzigingen die voortkomen uit de in 1996 uitgevoerde actualisatie. Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoute rijkswateren is het laatste evaluatie-en stategiewerkdocument (RWS RIKZ 96.034) aangevuld met de MLC-lijsten die t.b.v. de Kaderrrichtlijn Water zijn opgesteld.

Datasets (12)
 • Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES); Rijkswaterstaat (RWS); (2006): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish., more
 • Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Organic micro contaminant, more
 • MWTL monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Temperatures, more
 • MWTL physical monitoring network: current water data, more
 • Monitoring Program Periwinkles - intersexindex, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets