IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta: onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde
Wolf, P.; Lilipaly, S.J.; Poot, M.J.M.; Boudewijn, T.J. (2000). Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta: onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 00-023. Bureau Waardenburg: Culemborg. 54 pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 

Abstract
    Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) hebben Bureau Waardenburg opdracht gegeven om het nachtelijk gebruik van hvp's rond de Oosterschelde vast te leggen en een korte verkenning van de siuatie rond de Westerschelde uit te voeren. Het veldwerk voor deze studie heeft plaatsgevonden in de maanden augustus, september en oktober 1999 en januari en februari 2000.Deze rapportage geeft een beeld van het veldwerk verricht in de bovengenoemde maanden. De rapportage is gericht op het basaal vastleggen van methode en resultaten uit bovengenoemde periode. De verslagen, zoals die van iedere veldwerknacht zijn opgesteld, zijn gebundeld, voorafgegaan door een beschrijving van de in het veld gehanteerde methoden, waarneemdata, waarneemomstandigheden en dergelijke.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors