IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2
Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Helvert, M. (2002). ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3246. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • Jeuken, C.J.L., more
  • Wang, Z.B., more
  • van Helvert, M.

Abstract
    Integraal zandbeheer vereist een goed inzicht in de morfologische ontwikkelingen en de zandhuishouding van de Westerschelde en monding onder invloed van menselijke ingrepen (baggeren en storten) en natuurlijke processen en forceringen op verschillende ruimte- en tijdschalen. Naast andere onderzoeksinspanningen is voor het Schelde estuarium het ESTMORF-model ontwikkeld om de kennis op dit gebied te vergroten. Het algemene doel van de voorliggende studie bestaat uit het vergroten van de kennis over de zandhuishouding van de Westerschelde en de monding onder invloed van: a) de uitgevoerde (tweede verdieping) en een door Vlaanderen gewenste derde vaargeulverdieping, en b) de natuurlijke forceringen zeespiegelstijging en 18,6-jarige cyclus. Hiervoor zijn modelberekeningen uitgevoerd met het Estmorf model van de Westerschelde met mondingsgebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors